Odchyt nepôvodných druhov


Ponúkame odchyt nepôvodných druhov korytnačiek a rakov, ktoré sú často vypúšťané do okrasných jazierok nezodpovednými chovateľmi. Odchyt korytnačiek je realizovaný pomocou plávajúcich pascí, prípadne pomocou tzv. vrší, alebo vrhacou sieťou. Raky odchytávame do pascí rôzneho typu (vrše) s vnadidlom. Pasce sú kontrolované podľa potreby raz za 1 - 2 dni. Ďalšie nakladanie s odchytenými jedincami inváznych alebo introdukovaných druhov je koordinované v spolupráci so ŠOP SR (týka sa to hlavne korytnačiek). V prípade, že sa jedná o materiál, ktorý je možné využiť na vedecké účely (napr. vzorky DNA) budú tieto jedince podrobené analýzam na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Výstupom odchytu je podrobná sprievodná správa s fotodokumentáciou. 

Sme dostatočne flexibilný aj v prípade, že máte záujem o odchyt iných nepôvodných/ inváznych druhov. V takom prípade je najlepšie najprv situáciu konzultovať telefonicky alebo emailom.  

Copyright © ARAR s. r. o.