O nás

Doterajšie odborné skúsenosti:

2015-súčasnosť spolupráca na projekte LIFE "Integrovaný manažment riečnych ekosystémov na južnom Slovensku"

2014-2015 spolupráca na projekte LIFE "Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy"

2013-2014 monitoring druhov rýb európskeho významu pre Štátnu ochranu prírody (ŠOP SR)

2013 člen národného tímu prestížnej medzinárodnej akcie Joint Danube Survey 3 (http://www.danubesurvey.org/)

2011-2014 spoluriešiteľ na projekte VEGA "Hypotéza alternatívnych ontogenéz a invázny potenciál sladkovodných rýb"

2011 monitoring rýb pre implementáciu Rámcovej smernice o vodách

2008-2010 spoluriešiteľ na projekte VEGA "Invázne ryby v povodí Dunaja: od morfológie, ontogenézy a epigenézy k ekológii a evolúcii"

- ichtyologické prieskumy pre malé vodné elektrárne (MVE)

- odbery vzoriek rýb na analýzu ťažkých kovov a organických látok

Viac na stránke www.ichtyologickyprieskum.sk

Veľkoobchodný/ maloobchodný predaj

Jednou z našich aktivít je výroba a distribúcia tričiek s prírodnými motívmi. Všetky predlohy sú originály z našej dielne, alebo našich spolupracovníkov. Naše tričká vyrobené z kvalitných materiálov, pohodlného strihu spolu s odolnou tlačou sú ideálnym spoločníkom na outdoorové aktivity. Aktuálnu ponuku tričiek môžete nájsť na našom  eshope.


úvodný obrázok


Prekladateľské služby

Prekladáme tituly z anglického a nemeckého jazyka do slovenčiny pre vydavateľstvo Svojtka:


http://www.svojtka.sk/obchod/detail/zvierata_celeho_sveta
http://www.svojtka.sk/obchod/detail/viac_nez_1000_zaujimavosti_zo_sveta_zvierat
http://www.svojtka.sk/obchod/detail/velka_obrazova_encyklopedia_prirody
http://www.svojtka.sk/obchod/detail/kompletny_rybarsky_sprievodca
http://www.svojtka.sk/obchod/detail/huby
http://www.svojtka.sk/obchod/detail/liecive_rastliny
Copyright © ARAR s. r. o.